Ατμοσφαιρική Ρύπανση καταγγελιες-πολιτικη-οικολογια Περιβαλλον Πολιτική Οικολογια Χωρίς κατηγορία

40.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

 

{62F8B837-AA34-46A0-9D8B-F3F9A1A28714}Picture

 

 

 

40.000 στρέμματα έγιναν στάχτη.

Όσον αφορά στην Ενέργεια,  περίπου 4 τρις δολάρια θα επενδυθούν τα επόμενα 15 χρόνια σε έργα Παραγωγής Ενέργειας στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας. Το 65% της επένδυσης αφορά σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

 

Το BlombergNewEnergyFinance ανακοίνωσε ότι η μετάβαση από το ορυκτό καύσιμο, που σήμερα καλύπτει τα 2/3 των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών, στις  ΑΠΕ  θα καταλάβει το 50% έως το 2030. Οι ΑΠΕ αντιστοιχούν στο 60%  της νέας ισχύος των 5.579 Γιγαβατ που θα εγκατασταθούν έως το 2030.  Η Ασία θα απορροφήσει 2,5 τρις δολάρια, η Αμερική 816 δις δολάρια, η Ευρώπη 967 δις δολάρια και η Αφρική-Μέση Ανατολή 818 δις δολάρια.

 

Εκτιμάται ότι τα φωτοβολταϊκά θα πάνε στο 18% έως το 2030, από το 2% που είναι τώρα και μάλιστα τα φωτοβολταϊκά στις στέγες αντιστοιχούν στο 20% των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν έως το 2030, με 800 Γιγαβάτ συνολικά σε στέγες και μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα.