ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΣΩΠΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 511/19/4/21 Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα έχει ασχοληθεί με το οξυμένο πρόβλημα της «ΑΤΥΠΗΣ» βιομηχανικής ζώνης των Οινοφύτων με αποτέλεσμα τα επικίνδυνα τοξικά απόβλητά της να απορρέουν ανενόχλητα και δίχως καμία επεξεργασία στον Ασωπό ποταμό. Έτσι και φέτος από τις μετρήσεις και τις αναλύσεις που πραγματοποίησε το ΠΑΚΟΕ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο (4/3 […]