Το ΠΑΚΟΕ χρόνια διαμαρτύρεται για τα λιπάσματα

Πραγματικά το ΠΑΚΟΕ, 40 χρόνια τώρα, διαμαρτύρεται με τεκμηριωμένες μελέτες για τις επιπτώσεις των χημικών λιπασμάτων (φωσφορικά, νιτρικά, οργανικά) στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Τα ποτάμια και οι λίμνες ρυπαίνονται και μολύνονται, οι θάλασσες το ίδιο και οι υπόγειοι υδροφορείς στην κυριολεξία είναι βόμβες στη χρήση τους. Πρέπει επιτέλους Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από