ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟ ΤΟ ΝΕΟ ΞΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΥΣ ΨΑΡΙΟΥ

Οι ελληνικές θάλασσες εμπλουτίστηκαν με ένα νέο ξενικό είδος ψαριού σύμφωνα με την καταγραφή που έγινε από το Παρατηρητήριο Πολιτών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος». Πρόκειται για το είδος Cheilodipterus novemstriatus, το οποίο εντοπίστηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του Αυγούστου στην ανατολική Ρόδο, σε νερά με βάθος 8-9 μέτρων, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από