Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

To ΠΑΚΟΕ με πρόσφατες μετρήσεις που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα τον (www.pakoe.gr) και θα δημοσιευθούν και στο επόμενο τεύχος 118, διαπιστώνει ότι ο Πειραιάς είναι περισσότερο κατά 70% από την Αθήνα ατμοσφαιρικά ρυπασμένος. Εν τούτης το παρακάτω κείμενο που φιλοξενούμε ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα. Εάν προσθέσουμε και τον υποκείμενο καρκινογόνο φωσφογύψο Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από