ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ: ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΔΩΝ

          Όταν οι «φυσικοί πόροι» στον πλανήτη από την απληστία των μεγάλων «loby» πλεονάζουν ως προϊόν, τότε ευτυχώς η ανάγκη για αναζήτηση άλλων πόρων «αναβάλλεται» ή καλύτερα «αναστέλλεται». Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι ότι χωρίς να το θέλουν τα «loby» προστατεύεται το περιβάλλον και ιδιαίτερα η ανθρώπινη ζωή. Έτσι καιρός Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από