Χωρίς προστασία από την κυβέρνηση τα συνεργεία αυτοκινήτων

Διεθνείς επιστημονικές έρευνες έχουν καταγράψει πως ο κορονοϊός μπορεί να μείνει μέχρι και πέντε ημέρες σε μεταλλικές επιφάνειες, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την άμεση και ευρεία μετάδοσή του. Μοιραία, όσοι έρχονται σε επαφή καθημερινά με μεταλλικές επιφάνειες –όπως οι εργαζόμενοι σε συνεργεία αυτοκινήτων και σε ανάλογους επαγγελματικούς χώρους(φανοποιεία,  βαφεία, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από