ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΕΧΡΙΕΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ, ΣΤΟΥΠΑΣ & ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ 63 ΟΙ 33 ΕΙΧΑΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ.

Το ΠΑΚΟΕ σαράντα τρία (43) χρόνια συνεχώς πραγματοποιεί κάθε καλοκαίρι
δειγματοληψίες και αναλύσεις στα πιστοποιημένα – διαπιστευμένα εργαστήριά του,
ένα μήνα πριν την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου 1-31/5/2022, σε εννιακόσιες
(900) παραλίες κολύμβησης, σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από