ΝΕΡΟ: ΑΓΑΘΟ ΕΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 455/ 25/11/2020 Η κατασπατάληση του νερού και η ρύπανση-μόλυνση του, απασχόλησε το ΠΑΚΟΕ από την ίδρυσή του (1979). Πολλές μελέτες για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (χίλιες οκτακόσιες πενήντα) από την ίδρυση του, δηλώνουν ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα. Πολλές προσπάθειες ανάκτησης αποβλήτων για αρδευτική χρήση σπασμωδικές και Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από