ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εννιά (9) εκατομμύρια θάνατοι ετησίως ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 Έξι (6) εκατομμύρια θάνατοι στα δύο χρόνια

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 9 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 6 εκατομμύρια θάνατοι στα δύο χρόνια

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από