ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

          Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει τονίσει την ανάγκη ελέγχου της ποιότητας στη διατροφή μας.           Επίσης έχει επισημάνει την δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου από την πλευρά του μοναδικού δημόσιου φορέα, του ΕΦΕΤ. Εξαετίας όμως της υποστελέχωσης του και της αδυναμίας ουσιαστικού ελέγχου στα νοσοκομεία και σε άλλες δομές της δημόσιας ζωής Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από