Στα βράχια της Πειραϊκής … η κολύμβηση απαγορεύεται

Είναι απαράδεκτο να συζητάμε και να υλοποιούνται έργα βασικών υποδομών χωρίς τις αντίστοιχες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς την έγκριση των συγκεκριμένων αρχών (Διεύθυνση Λιμένων Υπουργείο Νησιώτικης Πολιτικής και ΥΠΕΝ) χωρίς τη συναίνεση των κατοίκων και το βασικότερο από όλα αυτά τα <<βυθοκορήματα>> είναι πάρα πολύ τοξικά, όταν διαλυτοποιηθούν στο βυθό Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από