ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 400/ 27-5-2020

          Το ΠΑΚΟΕ εδώ και είκοσι χρόνια πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα πόσιμα και στα θαλασσινά νερά.           Στην Αίγινα έχει επανειλημμένα παρατηρήσει προβλήματα στα πόσιμα νερά και έχει εντοπίσει εδώ και δέκα χρόνια προβλήματα υγιεινής στις κατά καιρούς λειτουργούσες γεωτρήσεις.           Δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ για μία ακόμα φορά δικαιώνεται με το παρακάτω κείμενο όπου πραγματικά […]