22 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 506/23/3/2021

Το νερό είναι δηµόσιο αγαθό, ένας φυσικός και περιβαλλοντικός πόρος που ανήκει σε κάθε έµβιο οργανισµό της γης και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής στο πλανήτη. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα, µε το οποίο έχει ήδη αρχίσει να είναι αντιµέτωπη η ανθρωπότητα, είναι η αδυναµία πρόσβασης µεγάλου µέρους Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από