ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η Πέλλα μια περιοχή που έχει πληγεί από τον κορονοïο δυστυχώς πλήττεται βασικά και από την έλλειψη υποδομών για την λειτουργία ιδιαίτερα των μονάδων ελαιοτριβείων.

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από