ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΟΕΔΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στα 42 χρόνια λειτουργίας του το ΠΑΚΟΕ έχει πραγματοποιήσει 45 έρευνες στην περιοχή του Δήμου Φυλής – πρώην Άνω Λιοσίων – με μετρήσεις, παρεμβάσεις και εκδηλώσεις, έχει δημοσιεύσει 30 ρεπορτάζ και έχει πραγματοποιήσει 20 εκδηλώσεις για το θέμα αυτό (www.pakoe.gr)..

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από