ΟΙΝΟΦΥΤΑ.. Η ΑΜΑΡΤΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 505/21/3/2021

✓Οι κάτοικοι στο έλεος της ρύπανσης και του καιρού. ✓Οι καταγγελίες βροχή.. αλλά «φωνή βοώντος εν τη ερήμω» Μετά από επώνυμες καταγγελίες το ΠΑΚΟΕ στις 10/3/2021 προέβη σε μετρήσεις και δειγματοληψίες στην ευρύτερη περιοχή των Οινόφυτων και πραγματικά διαπίστωσε υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων για την ποιότητα του αέρα και των Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από