Ατμοσφαιρική Ρύπανση Βιομηχανικά Αποβλητα - νερο ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ.. Η ΑΜΑΡΤΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 505/21/3/2021

✓Οι κάτοικοι στο έλεος της ρύπανσης και του καιρού. ✓Οι καταγγελίες βροχή.. αλλά «φωνή βοώντος εν τη ερήμω» Μετά από επώνυμες καταγγελίες το ΠΑΚΟΕ στις 10/3/2021 προέβη σε μετρήσεις και δειγματοληψίες στην ευρύτερη περιοχή των Οινόφυτων και πραγματικά διαπίστωσε υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων για την ποιότητα του αέρα και των νερών ανθρώπινης κατανάλωσης σε συγκεκριμένα […]