ΚΟΚΤΕΙΛ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ

Το ΠΑΚΟΕ μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα τον Οκτώβριο στα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης στην Άνδρο διαπίστωσε έντονο πρόβλημα και ενημέρωσε τον υπουργό εσωτερικών, περιβάλλοντος και τον Δήμαρχο καθώς και τους κατοίκους της Άνδρου.

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από