ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΝΕΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΩΣ ΛΕΓΡΑΙΝΑ.

Δεκαέξι (16) στα τριάντα τέσσερα (34) σημεία δειγματοληψίας, βρέθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση τα παράκτια νερά τους, δηλαδή ποσοστό 47%, ενώ τα κατάλληλα σε ποσοστό 53% (βλ. συνημμένους πίνακες & χάρτη).
Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποιεί αυτή την έρευνα στα μέσα του καλοκαιριού, για να διαπιστωθεί ότι ο συνωστισμός και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των παράκτιων νερών κολύμβησης αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα της μόλυνσης των θαλασσών μας.

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από