ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ.

Στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2022 (νο 142) της εφημερίδας μας
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ για το περιβάλλον» (www.pakoe.gr) δημοσιεύσαμε αφιέρωμα
σχετικά με τα ανεξέλεγκτα εγκλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας
των πολιτών που συμβαίνουν στα ρέματα της Αττικής, με τίτλο «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΧΕΤΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΦΥΣΗ ΠΡΟΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ –
ΡΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από