ΚΑΡΔΙΑ: Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 500/8/3/2021

Το ΠΑΚΟΕ σε πολλά άρθρα στην εφημερίδα του «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» έχει τονίσει την ανάγκη να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στην διατροφή μας και γενικότερα στην ζωή μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ζούμε και όχι απλά να επιβιώνουμε..

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από