ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ SOS

          To ΠΑΚΟΕ πριν από δέκα χρόνια είχε πραγματοποιήσει μια μελέτη για τα αντιπυρικά μέτρα προστασίας της Αττικής.           Σε αυτή την μελέτη είχαν επισημανθεί τα προβλήματα και οι τρόποι και μέθοδοι αντιμετώπισής τους.           Μεταξύ άλλων είχαν προσδιοριστεί οι ζώνες πυρόσβεσης και πυρασφάλειας που έπρεπε να ανοιχτούν, τα μέσα Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από