Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

«ΤΙΤΑΝ» Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΥ «ΣΚΟΤΩΝΕΙ»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 490/11/2/2021

Το ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Παύλου Μελά τον Ιούλιο του 2020 ανέλαβε να πραγματοποιήσει την επιστημονική διερεύνηση των ρύπων της περιοχής, ένα έργο που υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις από το επιστημονικό συνεργείο του..