ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 494/22/2/2021

Από το 2000 το ΠΑΚΟΕ έγραφε πως υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες που μπορεί να συνδέουν παράνομα τον αγωγό των αποβλήτων τους με τους αγωγούς αποχέτευσης και να στέλνουν αυτές τις τοξικές βόμβες στη θάλασσα και τα ποτάμια..

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από