ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και 10 μήνες διαμαρτύρεται και προτείνει στην πολιτεία και στην ΤΑ την σωστή διαχείριση των πλαστικών μιας χρήσης (μάσκες, γάντια, ποδιές, στολές κ.α) που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη απόρριψη στο περιβάλλον, χρησιμοποιημένων προϊόντων του COVID 19..

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από