ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 503/17/3/2021

Το ΠΑΚΟΕ με αφορμή δημοσίευμα στις 5/3/2021 στην «ΥΠΑΙΘΡΟ» με τίτλο «Χυμοποίηση με ασφαλιστικά μέτρα» πραγματοποίησε στις 11/3/2021 με επιστημονικό του συνεργείο επιτόπιες δειγματοληψίες και μετρήσεις στα πόσιμα νερά και στα απόβλητα του κοινού βιολογικού καθαρισμού Άργους Ναυπλίου ούτως ώστε να διαπιστωθούν η ένταση και η έκταση των προβλημάτων, ώστε να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τους..

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από