ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ…. ΣΥΝΝΕΦΟ

          Το ΠΑΚΟΕ πολλές φορές έχει επισημάνει το πρόβλημα με τα αστικά λύματα, τα απόβλητα σε ρέματα και ποτάμια καθώς και τα προβλήματα των μεταφορών.           Εν τούτοις η κατάσταση παραμένει η ίδια.           Πρέπει άμεσα να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα (καθαρισμός ρεμάτων και παραλιών, καθαρισμός ποταμών και λιμνών) ούτως ώστε πράγματι να απαλλαχθούμε από […]