ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι ανανεώσιμες πηγές σε…δράση

Από το 1979 που ιδρύθηκε, το ΠΑΚΟΕ είναι ένθερμος υποστηρικτής με εκδηλώσεις, προτάσεις και δράσεις που αναφέρονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήταν ο φορέας που υποστήριξε τις ΑΠΕ παρά το γεγονός ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για τις εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Εάν τα παρακάτω ισχύσουν, θα μπορούμε τουλάχιστον σε 5 χρόνια να ισχυριζόμαστε ότι […]