ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΕΦΗ

Το ΠΑΚΟΕ στην παρακάτω πρόταση ανάπλασης του λόφου του Στρέφη συμφωνεί με την πρόταση του δημάρχου, αλλά στις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρξουν να είναι και τεκμηριωμένη η φερεγγυότητα της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο και η σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί, να έχει ρήτρες καλής εφαρμογής..

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από