ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

Το ΠΑΚΟΕ σαράντα τρία (43) χρόνια συνεχώς πραγματοποιεί κάθε καλοκαίρι δειγματοληψίες και αναλύσεις στα πιστοποιημένα – διαπιστευμένα εργαστήριά του, ένα μήνα πριν την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου 1-31/5/2022,  σε εννιακόσιες (900) παραλίες κολύμβησης, σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από