ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ.

Το ΠΑΚΟΕ σαράντα τρία (43) χρόνια συνεχώς πραγματοποιεί κάθε καλοκαίρι
δειγματοληψίες και αναλύσεις στα πιστοποιημένα – διαπιστευμένα εργαστήριά του,
ένα μήνα πριν την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου 1-31/5/2022, σε εννιακόσιες
(900) παραλίες κολύμβησης, σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 400/ 27-5-2020

          Το ΠΑΚΟΕ εδώ και είκοσι χρόνια πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα πόσιμα και στα θαλασσινά νερά.           Στην Αίγινα έχει επανειλημμένα παρατηρήσει προβλήματα στα πόσιμα νερά και έχει εντοπίσει εδώ και δέκα χρόνια προβλήματα υγιεινής στις κατά καιρούς λειτουργούσες γεωτρήσεις.           Δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ για μία ακόμα φορά δικαιώνεται με Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από