ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΞΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 653 | ΑΘΗΝΑ 14/10/2022 / Η  ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα της Γης, στο οποίο οφείλεται η ύπαρξη ζωής, αφού απορροφά μεγάλο τμήμα της υπεριώδους ακτινοβολίας και μειώνει την διαφορά των ακραίων θερμοκρασιών που θα υπήρχαν μεταξύ ημέρας και νύχτας χωρίς αυτήν. Οι σημαντικότεροι δείκτες της ποιότητας αέρα, από ανθρώπινες και μη δραστηριότητες είναι τα αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ1, ΡΜ2,5, ΡΜ10), οι VOC (πτητικές υδρογονάνθρακες ενώσεις), η φορμαλδεΰδη (HCHO) και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από