Καταναλωτής Οικολογία Περιβαλλον Πολιτική Οικολογια Προϊόντα Τεχνολογια -αποβλητα

65, 4 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  Στα 65, 4 εκατομμύρια τόνους  παγκοσμίως έχει υπολογιστεί ο συνολικός όγκος ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών συσκευών που θα καταλήξουν στις  χωματερές   το 2017 , ποσοστό μεγαλύτερο κατά 33 % σε σχέση με τον απολογισμό του 2012, που αποδίδεται στον ολοένα και μικρότερο κύκλο ζωής των παραπάνω συσκευών με αποτέλεσμα να καταλήγουν γρηγορότερα στα …σκουπίδια. Στην […]