ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 672, 27/01/2023
Τριάντα (30) δείγματα συνέλεξε επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στις 23/01/2023, από διάφορα σημεία –περιγράφονται στους πίνακες αποτελεσμάτων- και αναλύθηκαν στα ππιστοποιημένα-διαπιστευμένα εργασήρια του ΠΑΚΟΕ, για τρεις (3) επικίνδυνες μικροβιολογικές παραμέτρους και τέσσερις (4) αντίστοιχα χημικές.

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από