Περιοδικό «ΟΙΚΟνομία για το Περιβάλλον» #161 Απρίλιος 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 845ΑΘΗΝΑ 25/4/2024 Σας ενημερώνουμε ότι το τεύχος 161 του περιοδικού του ΠΑΚΟΕ, «ΟΙΚΟνομία για το Περιβάλλον» κυκλοφόρησε και για αυτό το μήνα. Το 80σέλιδο μηνιαίο περιοδικό του ΠΑΚΟΕ, που εκδίδεται ανελλιπώς εδώ και σαράντα τέσσερα (45) χρόνια μπορείτε να το βρείτε και να το παραλάβετε δωρεάν σε επιλεγμένα σημεία, αλλά και Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από

Περιοδικό «ΟΙΚΟνομία για το Περιβάλλον» #160 Μάρτιος 2024

Δελτίο Τύπου 836                                                                         Αθήνα, 27.03.2024  Σας ενημερώνουμε ότι το τεύχος 160 του περιοδικού του ΠΑΚΟΕ, «ΟΙΚΟνομία για το Περιβάλλον» κυκλοφόρησε και για αυτό το μήνα. Το 80σέλιδο μηνιαίο περιοδικό του ΠΑΚΟΕ, που εκδίδεται ανελλιπώς εδώ και σαράντα τέσσερα (45) χρόνια μπορείτε να το βρείτε και να το παραλάβετε δωρεάν σε επιλεγμένα σημεία, αλλά Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από

Περιοδικό «ΟΙΚΟνομία για το Περιβάλλον» #159 Φεβρουάριος 2024

Δελτίο Τύπου 821                                                          Αθήνα 16/02/2024 Σας ενημερώνουμε ότι το τεύχος 159 του περιοδικού του ΠΑΚΟΕ, «ΟΙΚΟνομία για το Περιβάλλον» κυκλοφόρησε και για αυτό το μήνα. Το 80σέλιδο μηνιαίο περιοδικό του ΠΑΚΟΕ, που εκδίδεται ανελλιπώς εδώ και σαράντα τέσσερα (45) χρόνια μπορείτε να το βρείτε και να το παραλάβετε δωρεάν σε Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από

Περιοδικό “ΟΙΚΟνομία για το Περιβάλλον” #158 Ιανουάριος 2024

Δελτίο Τύπου 805                                                                                                          Αθήνα 8/1/2024 Σας ενημερώνουμε ότι το τεύχος 158 του περιοδικού του ΠΑΚΟΕ, «ΟΙΚΟνομία για το περιβάλλον», κυκλοφόρησε και για αυτό τον μήνα. Το 80σέλιδο μηνιαίο περιοδικό του ΠΑΚΟΕ, που εκδίδεται ανελλιπώς εδώ και σαράντα τέσσερα (44) χρόνια, μπορείτε να το βρείτε και να το παραλάβετε δωρεάν σε Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από

Περιοδικό “ΟΙΚΟνομία για το Περιβάλλον” #157 Δεκέμβριος  2023

Δελτίο Τύπου 798                                                           Αθήνα 8/12/2023 Σας ενημερώνουμε ότι το τεύχος 157 του περιοδικού του ΠΑΚΟΕ, «ΟΙΚΟνομία για το περιβάλλον» κυκλοφόρησε και για αυτό το μήνα. Το 80σέλιδο μηνιαίο περιοδικό του ΠΑΚΟΕ, που εκδίδεται ανελλιπώς εδώ και σαράντα τέσσερα (44) χρόνια μπορείτε να το βρείτε και να το παραλάβετε δωρεάν σε Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από

Περιοδικό “ΟΙΚΟνομία για το Περιβάλλον” #156 Νοέμβριος  2023

Δελτίο Τύπου 789                                                           Αθήνα 7/11/2023 Σας ενημερώνουμε ότι το τεύχος 156 του περιοδικού του ΠΑΚΟΕ, «ΟΙΚΟνομία για το περιβάλλον» κυκλοφόρησε και για αυτό Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από

Περιοδικό “ΟΙΚΟνομία για το Περιβάλλον” #155 Οκτώβριος 2023

Δελτίο Τύπου 777 Αθήνα 11/10/2023 Σας ενημερώνουμε ότι το τεύχος 155 του περιοδικού του ΠΑΚΟΕ, «ΟΙΚΟνομία για το περιβάλλον» κυκλοφόρησε και για αυτό το μήνα. Το 80σέλιδο μηνιαίο περιοδικό του ΠΑΚΟΕ, που εκδίδεται ανελλιπώς εδώ και σαράντα τέσσερα (44) χρόνια μπορείτε να το βρείτε και να το παραλάβετε δωρεάν σε επιλεγμένα σημεία, αλλά και Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από

Περιοδικό “ΟΙΚΟνομία για το Περιβάλλον” #154 Σεπτέμβριος 2023

ΔελτίοΤύπου766 / Αθήνα 15 Ιουλίου 2023 Σας ενημερώνουμε ότι το τεύχος 154 του περιοδικού του ΠΑΚΟΕ, «ΟΙΚΟνομία για το περιβάλλον» κυκλοφόρησε και για αυτό το μήνα. Το 80σέλιδο μηνιαίο περιοδικό του ΠΑΚΟΕ, που εκδίδεται ανελλιπώς εδώ και σαράντα τέσσερα (44) χρόνια μπορείτε να το βρείτε και να το παραλάβετε δωρεάν σε επιλεγμένα σημεία, αλλά Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από

Περιοδικό “ΟΙΚΟνομία για το Περιβάλλον” #153 Ιούλιος-Αύγουστος 2023

ΔελτίοΤύπου749 / Αθήνα 20 Ιουλίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι το τεύχος 153 του περιοδικού του ΠΑΚΟΕ, «ΟΙΚΟνομία για το περιβάλλον» κυκλοφόρησε και για αυτό το μήνα. Το 80σέλιδο μηνιαίο περιοδικό του ΠΑΚΟΕ, που εκδίδεται ανελλιπώς εδώ και σαράντα τρία (44) χρόνια μπορείτε να το βρείτε και να το παραλάβετε δωρεάν σε επιλεγμένα σημεία, αλλά και να το διαβάσετε και να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ, www.pakoe.gr.

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από
152

Περιοδικό “ΟΙΚΟνομία για το Περιβάλλον” #152 Ιούνιος 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 738                                             Αθήνα 04/07/2023      Σας ενημερώνουμε ότι το τεύχος 152 του περιοδικού του ΠΑΚΟΕ, «ΟΙΚΟνομία για το περιβάλλον» κυκλοφόρησε και για αυτό το μήνα. Το 80σέλιδο μηνιαίο περιοδικό του ΠΑΚΟΕ, που εκδίδεται ανελλιπώς εδώ και σαράντα τρία (44) χρόνια μπορείτε να το βρείτε και να το παραλάβετε δωρεάν σε Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από