ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η….ΚΑΡΚΙΝΟΣ : ΔΙΑΛΕΞΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 514 / 07/05/2021 Όταν το ΠΑΚΟΕ από το 2000 τεκμηριωμένα, είχε αποδείξει (επιδημιολογικές μελέτες, μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μετρήσεις υπόγειων και επιφανειακών νερών), ότι η παραγωγή ενέργειας από τον λιγνίτη είναι περιβαλλοντικά επικίνδυνη και επιβαρύνει την ανθρώπινη υγεία με πάρα πολλά θανατηφόρα περιστατικά στην Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη, Φλώρινα τότε οι κυβερνώντες είχαν προτάξει την […]