Τεχνολογιες-νερο

Προγράμματα και διαπλοκή

Το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ είχε αιτηθεί την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα «Αύξηση της γνώσης και ενημέρωσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική με παράλληλη προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών σε τέσσερα νησιά των Κυκλάδων (Σαντορίνη, Μύκονος, Άνδρος, Νάξος)», που φορέας διαχείρισης ήταν το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Μονάδα Α’ : Συντονισμού […]