Νερό Νομοθεσία-νερο Ποσιμο Νερο

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ορθή επανάληψη του από 25/06/2013 υπ’αρ. 7544α εγγράφου)     ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ   Το κείμενο αυτό αποτελεί τμήμα της έρευνας που έγινε από τις 09/06/2013 εώς τις 20/06/2013 στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης όπου ελήφθησαν 32 δείγματα και απεστάλη ηλεκτρονικά στον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας στις 25/06/2013 με το υπ’αρ. 7544α […]