γαλαξίδι

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

Δελτίο Τύπου 691 Αθήνα Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Στις 7/3/2023 επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, πραγματοποίησε  έρευνα αφενός της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και αφετέρου στα απόβλητα της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών. Το πρόβλημα συνεχίζει για 12 χρόνια και είναι  εκεί.

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από