Καταγγελίες-νερο Νερό

ΩΧΑΔΕΡΦΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ

Εάν τα ποτάμια μπορούσαν να πουληθούν, ίσως κάποιος «υπεύθυνος» ασχολιόταν μαζί τους. Όμως ότι δεν παράγει χρήματα (άμεσα) είναι για τους κρατικούς ταγούς λεπτομέρεια. Ακόμα και αν αυτή η «λεπτομέρεια» έχει να κάνει με το ποτάμια, που είναι ζωτικής σημασίας για τα οικοσυστήματα, αλλά και πηγή ζωής για τους παραποτάμιους πληθυσμούς. Η Ελλάδα θα έπρεπε […]