ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΙΓΙΝΑ ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Από τις 48 παραλίες οι 40 είναι κατάλληλες για κολύμβηση και οι 8 ακατάλληλες Μεγάλα προβλήματα στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης Δειγματοληψία στην Αίγινα (15-5-2023) ΔελτίοΤύπου733 / Αθήνα 23 Ιουνίου 2023 Εδώ και σαράντα τέσσερα (44) χρόνια, κάθε χρόνο το ΠΑΚΟΕ πριν από κάθε κολυμβητική περίοδο, δηλαδή τον μήνα Μάιο, πραγματοποιεί Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης ΠΑΚΟΕ, πριν από