ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 340 / 23-5-19 ΑΣΩΠΟΣ…Η ΑΜΑΡΤΙΑ

Δεκάδες εκατοντάδες βιομηχανίες, βιοτεχνίες και άλλες δραστηριότητες ρίχνουν ανενόχλητες τα τοξικά επικίνδυνα και καρκινογόνα απόβλητα τους στoν Aσωπό.