ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 333 / 17-4-2019 ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΟΕ

Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον από την αρχή της παρουσίασης. Είχαν επισκεφτεί τον Δημόκριτο πριν την επίσκεψή τους στα γραφεία του ΠΑΚΟΕ.