ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 662 ΑΘΗΝΑ 28/11/2022

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε στις 6/10/2022, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του στην 43χρονη λειτουργία του, ενδεικτικές επιτόπιες μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Αχαΐας και ειδικότερα  στο Ρίο και την Πάτρα.

Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για τις συγκεντρώσεις των σωματιδίων ΡΜ2,5 και ΡΜ10. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν επί τόπου και λήφθηκαν δεδομένα κάθε ένα λεπτό για δεκαπέντε λεπτά σε κάθε σημείο. Στην συνέχεια ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

Πανοραμική Φωτογραφία της Πάτρας, Νίκος Ψαθογιαννάκης

Κατά την εξέταση των μέσων όρων συγκέντρωσης των σωματιδίων  ΡΜ2,5 και PM10 σε κάθε σημείο δειγματοληψίας, παρατηρείται πως η συγκέντρωση των ΡΜ10 είναι μεγαλύτερη από αυτή των ΡΜ2,5. Η παραπάνω παρατήρηση είναι αναμενόμενη καθώς τα ΡΜ2,5 αποτελούν κλάσμα των ΡΜ10.

Οι τιμές των συγκεντρώσεων των σωματιδίων ΡΜ2,5 στο Ρίο ήταν υψηλότερες του ορίου σε ποσοστό 36% με υψηλότερη τιμή στα 155 μg/ m3 και των ΡΜ10 στο ίδιο ποσοστό, δηλαδή 36%, με υψηλότερη τιμή στα 236 μg/ m3 (συνημμένος Πίνακας).

Η υψηλότερη τιμή που μετρήθηκε στην Πάτρα για την συγκέντρωση των σωματιδίων ΡΜ2,5 ήταν 340 μg/ m3 και για την συγκέντρωση των ΡΜ10 620 μg/ m3 (συνημμένος Πίνακας).

Ο μέσος όρος των μετρήσεων για τα ΡΜ2,5 στο Ρίο υπολογίστηκε στα 35,8 μg/ m3 και των ΡΜ10 στα 58,3 μg/ m3, ενώ στην Πάτρα στα 25 μg/ m3 για τα ΡΜ2,5 και 44,6 μg/ m3 για τα ΡΜ10. Όπως παρατηρείται οι παραπάνω τιμές είναι υψηλότερες του ανώτερου ορίου και γι’ αυτό το λόγο απαιτείται η κινητοποίηση των πολιτών και των αρμόδιων φορέων με απαίτηση τον καθαρό αέρα για όλους.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ΚΥΑ 174505/607, ΦΕΚ 1311Β/13.4.17 ορίζονται ως ανώτερη οριακή τιμή για τα ΡΜ2,5 και ΡΜ10, τα 25 μg/m³ και 50 μg/m³  αντίστοιχα. Το  ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι η τιμή η οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 70% της οριακής τιμής περισσότερο από 35 φορές μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.

Το ΠΑΚΟΕ προτείνει την συνέχιση των έργων δημιουργίας περιφερειακών δρόμων για την αποσυμφόρηση των δρόμων του κέντρου της Πάτρας με συνεργασία ανάμεσα στο αρμόδιο Υπουργείο και τους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Αχαΐας, καθώς και την δενδροφύτευση κατά μήκος των μεγάλων οδών και μεγάλων πλατειών της πόλης.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Σημείο ΔειγματοληψίαςΡΜ2,5 -μg/m³ (Μέγιστη τιμή)ΡΜ2,5 -μg/m³ (Ελάχιστη  τιμή)ΡΜ10 -μg/m³ (Μέγιστη τιμή)ΡΜ10-μg/m³ (Ελάχιστη  τιμή)
Ρίο Αχαϊας, Εγνατίας 12 Συντεταγμένες: 38.306385316382894, 21.78863628131789615542368
Πάτρα Αχαϊας,  Έλληνος Στρατιώτου 32 Συντεταμένες: 38.25647708067472, 21.741263760703077340662012

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-662-ΡΙΟ-ΠΑΤΡΑ