Χωρίς κατηγορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ OIKOEN ΟΙΚΟ–ΓΗ Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Tηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609 e-mail: pakoe@pakoe.gr,  www.pakoe.gr Members of:  United Nations Environment PROGRAM – ECOROPA – IUCN –IFOAM ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:    303 /12.10.2018       ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΣΤΟ […]