Ο καταναλωτής να ελέγχει στις συσκευασίες την ύπαρξη μετάλλαξης και τον βαθμό της

Δελτίο Τύπου 820                                                                                               Αθήνα,14.2.2024

Χαλαρώνουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες  τις λεγόμενες «νέες γονιδιωματικές τεχνικές» (NGT), γνωστές και ως τεχνικές «επεξεργασίας γονιδιώματος» (gene editing).

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Έρευνών (ΠΑΚΟΕ) καταγγέλλει αυτή τη μέθοδο, την οποία στηρίζει και η Ελληνική Κυβέρνηση, διότι ανοίγει ο δρόμος για τα «μεταμφιεσμένα» μεταλλαγμένα τρόφιμα με νέα γενετικά τροποποιημένα φυτά που ενισχύουν τα αγροτεχνολογικά μονοπώλια.

Με την απόφαση για ταχύτερη αδειοδότηση ποικιλιών που δεν φέρουν γονίδια άλλων οργανισμών, ουσιαστικά τα λόμπι της αγροβιομηχανίας παρακάμπτουν τις Ευρωπαϊκές νομοθεσίες προφύλαξης και καταργείται η δυνατότητα των Κρατών Μελών να αποφασίζουν απαγόρευση των προϊόντων αυτών σε εθνικό επίπεδο.

Στο ΠΑΚΟΕ επαγρυπνούμε και θα πιέσουμε τους ‘’κρατούντες,,   να ελέγχουν την εφαρμογή  αυτής της νέας μέθοδου που έρχεται να λεηλατήσει την αγροτιά και την ελληνική κοινωνία, καθώς πλέον τον έλεγχο της παραγωγής αποκτούν οι πολυεθνικές σποροπαραγωγής, αυξάνοντας τα κέρδη τους σε βάρος της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Σε μια χρονική συγκυρία που ο αγροτικός κόσμος, ο πλουτοπαραγωγικός ιστός της χώρας μας και τα ελληνικά νοικοκυριά συντρίβονται καθημερινά από τα διεθνή συμφέροντα, εφαρμόζοντας την «παγκοσμιοποίηση» οφείλουμε να αντισταθούμε σε τέτοιες πρακτικές που εξυπηρετούν τον ολιγοπωλιακό έλεγχο της παραγωγής τροφίμων, την υποταγή σε αυτές της πλειοψηφίας των αγροτών και την περιθωριοποίηση των πολιτών.

Το ΠΑΚΟΕ καλεί τους κυβερνητικούς φορείς να επαναπροσδιορίσουν τις θέσεις τους και να μη συμπορευτούν με τις δυνάμεις που επιδιώκουν τη συγκέντρωση της δύναμης στα τρόφιμα στους λίγους σε βάρος του κοινού συμφέροντος που εξυπηρετείται μόνο από την αγρο-οικολογική αντίληψη καλλιέργειας, τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς σπόρων, την βιοποικιλότητα, την ανεξαρτησία από τις πατέντες των λίγων μεγάλων πολυεθνικών εταιριών.

Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ