Δυστυχώς, η αντιμετώπιση των προβλημάτων γίνεται στο …πόδι

Δελτίο Τύπου 811                                                                                      Αθήνα, 24.01.2024

Το πλαίσιο, μέχρι την υποβολή του ν/σ, μέσα στο οποίο θα διαμορφωθεί η νέα πολιτική γύρω από την διαχείριση του νερού, δεν είναι ξεκάθαρο.

Το μοντέλο του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκυλακάκη περιλαμβάνει «συγχωνεύσεις» των 124 ΔΕΥΑ και 147 δημοτικών υπηρεσιών ύδρευσης σε 12 μεγάλες Επιχειρήσεις. Την παρουσίαση του μοντέλου έκανε ο Υπουργός στις 11.12.2023.

Ειδικότερα, με βάση τις προθέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

  1. Δρομολογείται ένας «Καλλικράτης» στις ΔΕΥΑ, με την δημιουργία μεγαλύτερων σε δομή και γεωγραφική επικράτεια Επιχειρήσεων.
  2. Για τις ΕΥΔΑΠ και τις ΕΥΑΘ η παρουσίαση του νομοσχεδίου που έγινε στο υπουργικό συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2023, προέβλεπε την χωρική επέκτασή τους σε όμορες περιφερειακές ενότητες, χωρίς όμως την αποσαφήνιση από το Υπουργείο τι είδους γεωγραφικής εμβέλειας θα είναι οι νέες Επιχειρήσεις, με την υπόσχεση της ακροάσεων των απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων.
  3. Οι νέες επιχειρήσεις θα είναι 100% δημόσιες. Στα διοικητικά συμβούλια η Αυτοδιοίκηση θα έχει την πλειοψηφία και θα αποφασίζει για τον διευθύνοντα σύμβουλο ανεξαρτήτως μεγέθους Επιχείρησης. Το κράτος θα εκπροσωπείται μειοψηφικά, ενώ ένα μέλος θα προέρχεται από την επιστημονική κοινότητα του τοπικού πανεπιστημίου.
  4. Το κράτος θα «βάλει πλάτη» στις ανείσπρακτες οφειλές των 700 εκατ. ευρώ, με ένα έκτακτο κονδύλι 350 εκατ. ευρώ, άπαξ για το 2024. Θα αναλάβει λοιπόν τόσο την είσπραξη των ποσών όσο και την ευθύνη της διακοπής υδροδοτήσεων. Ταυτόχρονα, θα αναλάβει το ίδιο το κράτος και τα χρέη προς τους ενεργειακούς παρόχους, χορηγώντας άτοκο δάνειο 350 εκατ. ευρώ στους Δήμους.
  5. Δεν πρόκειται να γίνει καμμία παρέμβαση στην τιμολόγηση των λογαριασμών. Ο κ. Σκυλακάκης επεκαλέσθη την απόφαση του ΣτΕ, ότι «το νερό είναι ευθύνη του κράτους.»

Τις απόψεις και τις προτάσεις τους για το επίμαχο ν/σ κατέθεσαν και οι εμπλεκόμενοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Εργαζομένων.

Ειδικότερα:

  1.  Οι φορείς τόνισαν την ανάγκη καλής διάγνωσης και ορθολογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ.
  2. Υπογραμμίσθηκε η ανάγκη να ληφθεί υπ’ όψιν και το μέγα πρόβλημα της διαχείρισης του αρδευτικού νερού, που, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης των ΔΕΥΑ της χώρας (ΕΔΕΥΑ), αποτελεί το 87% των υδάτινων πόρων, και σε αυτό εντοπίζεται η μεγάλη διαρροή!
  3. Σύμφωνα με μελέτη της DG Regio (Διεύθυνση της ΕΕ για θέματα περιφερειακής και αστικής πολιτικής), αχαρτογράφητες εκτάσεις και δίκτυα επιτείνουν το πρόβλημα της γεωγραφικής επέκτασης των περιοχών, την στιγμή που κατά το παρελθόν, κατά τον κ. Μαρινάκη, δεν εδόθη καμμία χρηματοδότηση για την χαρτογράφησή τους,
  4. Σύμφωνα με την ΠΟΕ-ΔΕΥΑ, το τιμολόγιο θα είναι διαφορετικό και θα το αποφασίζει η Ρυθμιστική Αρχή Νερού. Εν τω μεταξύ, θα αναζητηθούν οι οφειλές των δημοτών μέχρι την σύσταση της νέας εταιρείας και έναν χρόνο μετά την σύσταση οι οφειλές θα καταλογίζονται στην εφορία και θα χρεώνονται στην φορολογική δήλωση… Ο συγκεντρωτισμός θα δημιουργήσει πρόβλημα στις τοπικές οικονομίες και την απασχόληση

Το κυβερνητικό σχέδιο συζητήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, σε έκταση Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ (Ένωση των ΔΕΥΑ της χώρας).

Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω και βαθύτερης συζήτησης για την νέα πολιτική γύρω από το νερό, σε ποιοτική κατεύθυνση μεταξύ του αρμοδίου Υπουργείου και των εμπλεκoμένων φορέων.

Ίδωμεν…

Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένως καταγγείλει την αδιαφάνεια των υφιστάμενων ΔΕΥΑ και την ατελείωτη κακοδιαχείρισή τους. Μάλιστα, πριν από έναν χρόνο, ο υπουργός ΠΕΝ κ. Σκρέκας είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτη και ανεξέλεγκτη την λειτουργία των ΔΕΥΑ. Συνεπώς, το ΠΑΚΟΕ συμφωνεί με την αναδιοργάνωσή τους σε συγκεντρωτικές μονάδες, οι οποίες θα υπάγονται σε έλεγχο από το ΥΠΕΝ.

Από την Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ