Δελτίο Τύπου797                                                    Αθήνα  1/12/2023

Το ΠΑΚΟΕ τους τελευταίους μήνες δέχθηκε πολλές καταγγελίες από καταναλωτές  ότι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα σε κλειστούς χώρους συνάθροισης ( λεωφορεία , τρόλεϊ , supermarkets, τράπεζες, εφορίες κ.α.)

  Με βάση αυτές, η επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ  πραγματοποίησε μετρήσεις στις  29.11.2023 σε διάφορους κλειστούς χώρους.

    Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων παρατίθεται παρακάτω:

Η συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων στους εσωτερικούς χώρους είτε αυτά παράγονται εσωτερικά,  είτε εισέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντική για την δημόσια υγεία. Έτσι τα σωματίδια με διάμετρο 2,5 μικρομέτρων (PM2,5) που παράγονται από εσωτερικές δραστηριότητες ή εισέρχονται από εξωτερικό χώρο μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά  στους πνεύμονες  και να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Το ίδιο συμβαίνει με τα αιωρούμενα σωματίδια  PM10 τα οποία  ευθύνονται για πολλές ανεπανόρθωτες βλάβες στους πνεύμονες, στην καρδιά, στον μυελό των οστών και στο νευρικό σύστημα.

Οι ασθένειες που προκαλούνται λόγω των αιωρούμενων σωματιδίων σε εσωτερικούς χώρους σχετίζονται άμεσα με το σύνδρομο των άρρωστων κτιρίων. Τέτοιες ασθένειες είναι οι αλλεργίες (αλλεργική ιγμορίτιδα από μύκητες) , αναπνευστικά προβλήματα (άσθμα), ρινική ιγμορίτιδα, πνευμονία, νόσο των λεγεωναρίων, πονοκέφαλο, ζάλη, λιποθυμία, φυματίωση.

Στα πλαίσια της έρευνας για την ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου πραγματοποιήθηκαν  από επιστημονική ομάδα του ΠΑ.ΚΟ.Ε. επιτόπιες  μετρήσεις  ατμοσφαιρικών ρύπων στους χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους.

Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου ,έγινε 29 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας

Από τις  μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων εσωτερικού χώρου στις 29/11/2023, και σύμφωνα με τα πρότυπα  ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου  (IAQ), προέκυψαν το εξής συμπεράσματα:

  1. Σουπερμάρκετ Πανόρμου

Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 2,5 είναι 32,5 μg/m3(δηλαδή  116.6% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 35 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 32 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 15 μg/m3). Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 10 είναι 45 μg/m3 (δηλαδή  125% πάνω από το όριο), η μέγιστη τιμή είναι 47 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 42 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 20 μg/m3).

  • Τράπεζα Πειραιώς.

Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 2,5 είναι 21 μg/m3(δηλαδή  40% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 23 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 20 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 15 μg/m3). Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 10 είναι 26 μg/m3(δηλαδή 30% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 28 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 24 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 20 μg/m3).

Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 2,5 είναι 65 μg/m3(δηλαδή  333.3% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 103 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 27 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 15 μg/m3). Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 10 είναι 127 μg/m3 , η μέγιστη τιμή είναι 220  μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 34 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 20 μg/m3).

  • Λεωφορείο  035  διαδρομή  Μουστοξύδη-  Κυψέλη

Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 2,5 είναι 24,5 μg/m3 (δηλαδή  63.3% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 32 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 17 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 15 μg/m3). Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 10 είναι 43 μg/m3 (δηλαδή  115% πάνω από το όριο), η μέγιστη τιμή είναι 53  μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 33 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 20 μg/m3).

 Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 2,5 είναι 38μg/m3 (δηλαδή  153% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 62 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 14 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 15 μg/m3). Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 10 είναι 84 μg/m3 (δηλαδή  320% πάνω από το όριο), η μέγιστη τιμή είναι 140  μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 27 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 20 μg/m3).

  • Market Inn, Αγίας Ζώνης 14

Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 2,5 είναι 26 μg/m3 (δηλαδή  73.3% πάνω από το όριο), η μέγιστη τιμή είναι 35 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 17μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 15 μg/m3). Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 10 είναι 47,5 μg/m3 (δηλαδή  137,5% πάνω από το όριο), η μέγιστη τιμή είναι 75  μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 20 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 20 μg/m3).

  • Κατάστημα   Zara ,  Πατησίων 138

Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 2,5 είναι 27 μg/m3 (δηλαδή  80% πάνω από το όριο), η μέγιστη τιμή είναι 35 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 19 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 15 μg/m3). Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 10 είναι 84,5 μg/m3(δηλαδή  32.3% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 120 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 49 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 20 μg/m3).

  • Κατάστημα ρούχων Pull& Bear , Πατησίων 94

Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 2,5 είναι 22,5 μg/m3(δηλαδή  50% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 33 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 12μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 15 μg/m3). Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 10 είναι 43,5 μg/m3(δηλαδή  117,5% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 62 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 25 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 20 μg/m3).

9.ΑΣΣΟΕ , Πατησίων 76

Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 2,5 είναι 32 μg/m3(δηλαδή  113.3% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 44 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 20 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 15 μg/m3). Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 10 είναι 37,5 μg/m3 (δηλαδή  87,5% πάνω από το όριο), η μέγιστη τιμή είναι 51 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 24 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 20 μg/m3).

10.Τρόλεϊ 14, Διαδρομή Πατησίων – Αμπελόκηποι

Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 2,5 είναι 29,5 μg/m3(δηλαδή  96,7% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 36 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 23 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 15 μg/m3). Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 10 είναι 58 μg/m3(δηλαδή  190% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 71μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 45 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 20 μg/m3).

11. Αντικαρκινικό  νοσοκομείο Άγιος  Σάββας

Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 2,5 είναι 28 μg/m3(δηλαδή  86,7% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 34μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 23 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 15 μg/m3). Η μέση τιμή συγκέντρωσης των σωματιδίων PM 10 είναι 50,5 μg/m3(δηλαδή  153% πάνω από το όριο) , η μέγιστη τιμή είναι 62 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή είναι 39 μg/m3  συνεπώς παρατηρείται υπέρβαση της  οριακής τιμής (όριο 20 μg/m3).

 Τα ανώτατα επιτρεπόμενα καθώς και οι μέθοδοι  προσδιορισμού ΑSTM και ΕΡΑ που αντιστοιχούν  σε αυτά αναφέρονται στον Πίνακα του συνημμένου εγγράφου.

  Με αφορμή τα παραπάνω το ΠΑΚΟΕ προτείνει στους πολίτες να αποφεύγουν αφενός τον συνωστισμό και αφετέρου να φορούν μάσκες σε εσωτερικούς χώρους.

ΑΠΟ ΤΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

ΑΠΟ ΤΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ