Δελτίο Τύπου 795 – Αθήνα 23/11/2023

Επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σε κεντρικές πλατείες της Αθήνας  στις 22.11.2023 από τις 9:00  το πρωί έως  τις  16:00 το  απόγευμα.

 Σε κάθε πλατεία έγιναν μετρήσεις ακτινωτά σε 5 σημεία. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων των οποίων η εκτίμηση παρατίθεται παρακάτω.

Διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική  σε όλες τις πλατείες και η υπέρβαση των ορίων είναι πολλές φορές πάνω από το 100%.

Το ΠΑΚΟΕ προτείνει:

 Οι δε πολίτες που διαμένουν στις πλατείες που αναφέρουμε ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες        ( 8:00- 10:00) και τις μεσημεριανές ώρες (12:30 – 14:30) να φορούν μάσκα.

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα καθώς και η εκτίμηση τους.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1)ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 2,5 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 5 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 204 μg/m3  και με ελάχιστη τιμή 10 μg/m3  .

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 10 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 50 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου στα τρία από τα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 179 μg/m3  και με ελάχιστη τιμή 30 μg/m3  

 • ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ HOHC  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 0,02 mg/m3 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 0,29 mg/m3 και με ελάχιστη τιμή 0,04 mg/m3  

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΝΟΒΟΛΙΑ Η/Α  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 20 nTesla 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 764 nTesla και με ελάχιστη τιμή 35 nTesla

2) ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 2,5 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 5 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 142 μg/m3 και με ελάχιστη τιμή 20 μg/m3  

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 10 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 50 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου στα δύο από τα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 120 μg/m3 και με ελάχιστη τιμή 36 μg/m3  

 • ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ HOHC – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 0,02 mg/m3 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 0,2 mg/m3 και με ελάχιστη τιμή 0,01 mg/m3

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΝΟΒΟΛΙΑ Η/Α  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 20 nTesla 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 1520 nTesla και με ελάχιστη τιμή 145 nTesla

3) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 2,5 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 5 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 280 μg/m3 και με ελάχιστη τιμή 14 μg/m3  

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 10 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 50 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου σε ένα απ’ τα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 28 μg/m3 και με ελάχιστη τιμή 74 μg/m3  

 • ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ HOHC  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 0,02 mg/m3 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 0,13 mg/m3 και με ελάχιστη τιμή 0,01 mg/m3

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΝΟΒΟΛΙΑ Η/Α  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 20 nTesla 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 696 nTesla και με ελάχιστη τιμή 25 nTesla

4) ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 2,5 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 5 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 175 μg/m3 και με ελάχιστη τιμή 13 μg/m3.

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 10 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 50 μg/m3

Δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου σε κάποιο από τα πέντε σημεία των μετρήσεων. Η μέγιστη καταγραμμένη τιμή ήταν τα 89 μg/m3 και η ελάχιστη τιμή τα 23 μg/m3

 • ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ HOHC  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 0,02 mg/m3 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 0,18 mg/m3 και με ελάχιστη τιμή 0,04 mg/m3

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΝΟΒΟΛΙΑ Η/Α  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 20 nTesla 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 1485 nTesla και με ελάχιστη τιμή 24 nTesla

5) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 2,5 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 5 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 92 μg/m3 και με ελάχιστη τιμή 24 μg/m3.

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 10 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 50 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου στα τρία από τα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 92 μg/m3 και με ελάχιστη τιμή 28 μg/m3.

 • ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ HOHC  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 0,02 mg/m3 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 0,23 mg/m3 και με ελάχιστη τιμή τα 0,06 mg/m3.

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΝΟΒΟΛΙΑ Η/Α  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 20 nTesla 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου στα τέσσερα από τα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 1935 nTesla και με ελάχιστη τιμή 10 nTesla

6) ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 2,5 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 5 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 121 μg/m3 και με ελάχιστη τιμή 19 μg/m3.

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 10 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 50 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 192 μg/m3 και με ελάχιστη τιμή 33 μg/m3.

 • ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ HOHC  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 0,02 mg/m3 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 0,09 mg/m3 και με ελάχιστη τιμή τα 0,03 mg/m3.

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΝΟΒΟΛΙΑ Η/Α  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 20 nTesla 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου  στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα1813 nTesla και με ελάχιστη τιμή 19 nTesla

7) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 2,5 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 5 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 89 μg/m3 και με ελάχιστη τιμή 14 μg/m3.

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 10 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 50 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 147μg/m3 και με ελάχιστη τιμή 13μg/m3.

 • ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ HOHC  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 0,02 mg/m3 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε σημεία μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 0,10 mg/m3 και με ελάχιστη τιμή τα 0,03 mg/m3.

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΝΟΒΟΛΙΑ Η/Α  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ): 20 nTesla 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου στα πέντε σημεία των μετρήσεων με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 1072 nTesla και με ελάχιστη τιμή 755 nTesla

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ