Δελτίο Τύπου 794 – Αθήνα 21/11/2023

 Επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σήμερα από τις 9:00  το πρωί έως  τις  15:00 το  απόγευμα.

 Σε κάθε πλατεία έγιναν μετρήσεις ακτινωτά σε 5 σημεία. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων των οποίων η εκτίμηση παρατίθεται παρακάτω.

 Διαπιστώθηκε σε όλες τις πλατείες υπέρβαση των ορίων πολλές φορές πάνω από το 100%.Η πρόταση μας για να σταματήσει αυτή η επικίνδυνη καρκινογόνα ρύπανση , η οποία υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής μας είναι αφενός να γίνει επέκταση του δακτυλίου και μετά τη  Λεωφόρο Αλεξάνδρας σε ακτίνα 3- 4 χιλιόμετρα πέρα από αυτή και αφετέρου να σταματήσει η κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων οχημάτων ( ταξί και λεωφορείων ) στο κέντρο της Αθήνας.

 Οι δε πολίτες που διαμένουν στις πλατείες που αναφέρουμε ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες        ( 8:00- 10:00) και τις μεσημεριανές ώρες (12:30 – 14:30) να φορούν μάσκα.

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα καθώς και η εκτίμηση τους.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1)ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 2,5 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):5 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  στην με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 140μg/m3  και με ελάχιστη τιμή 16 μg/m3  .

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 10 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):50 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  στην με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 154 μg/m3  και με ελάχιστη τιμή 56 μg/m3  

 • ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ HOHC  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):0,02 mg/m3 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 0,06 mg/m3 και με ελάχιστη τιμή 0,01 mg/m3  

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΝΟΒΟΛΙΑ Η/Α  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):20 nTesla 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 290 nTesla και με ελάχιστη τιμή 15  nTesla

2) ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 2,5 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):5 μg/m3

 Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  στην με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 46μg/m3  και με ελάχιστη τιμή 9 μg/m3  

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 10 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):50 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  στην με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 60μg/m3  και με ελάχιστη τιμή 18μg/m3  

 • ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ HOHC  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):0,02 mg/m3 
 • Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 0,08mg/m3 και με ελάχιστη τιμή 0,01 mg/m3
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΝΟΒΟΛΙΑ Η/Α  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):20 nTesla 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 1808 nTesla και με ελάχιστη τιμή 97 nTesla

3)ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 2,5 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):5 μg/m3

 Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  στην με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 133μg/m3  και με ελάχιστη τιμή 14 μg/m3  

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 10 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):50 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  στην με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 302μg/m3  και με ελάχιστη τιμή 21μg/m3  

 • ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ HOHC  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):0,02 mg/m3 
 • Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 0,08mg/m3 και με ελάχιστη τιμή 0,01 mg/m3
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΝΟΒΟΛΙΑ Η/Α  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):20 nTesla 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 1457  nTesla και με ελάχιστη τιμή 8  nTesla

4) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 2,5 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):5 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  στην με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 133μg/m3  και με ελάχιστη τιμή 13 μg/m3  .

 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM 10 – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):50 μg/m3

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  στην με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 88 μg/m3  και με ελάχιστη τιμή 24μg/m3

 • ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ HOHC  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):0,02 mg/m3 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 0,06 mg/m3 και με ελάχιστη τιμή 0,01 mg/m3

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΝΟΒΟΛΙΑ Η/Α  – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ (ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ):20 nTesla 

Παρατηρήθηκε υπέρβαση του νομοθετημένου ορίου και στα πέντε  σημεία μετρήσεων  με μέγιστη καταγραμμένη τιμή τα 1980 nTesla και με ελάχιστη τιμή 153  nTesla

                                              ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ